Хронология

Първи доклад

1/ емпиричен преглед на документацията по регулация на политиките за сигурност на България, 2/ анализ 3/ общ преглед на сходни документи на други държави, 4/ сравнителен анализ

Read more

Стратегическа концепция за сигурност

Кръгла маса

Посветена на изследването за първия доклад

Read more

Първа конференция

На която ще бъде прдставен първия доклад

Read more

Кръгла маса

Посветена на втория доклад

Read more

Втори мониторинг

Институционални политики

Read more

Втори доклад

Кръгла маса

Посветена на матрицата за оценка на рисковете

Read more

Втора конференция

На която ще бъде представен втория доклад

Read more

Матрица за оценка на рисковете