Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Официални документи

Тук сме събрали различните документи, свързани с национална сигурност на над двайсет държави. Документите включват стратегии, рискови анализи, концепции и др.    

Policy Briefs

Тук може да намерите полиси брийфовете, които изготвяме в рамките на проекта. 

Публикации

Публикации в медиите от или за проекта