Кръгла маса, Петък, 26.02.2021, 10:00ч.

Първи панел: Рискове и публично здраве: Уроци от пандемията

Васил Гарнизов: Управление в условия на радикална несигурност

Стойчо Кацаров: Още един ненаучен урок

Тихомир Безлов: Колкото-толкова: пандемията гледана от дивана

Лъчезар Томов: Прометеева стратегия за управление на здравния риск

Дискусия

Модератор: Рада Смедовска

Втори панел: Доклад: Нормативна база на политиките по редукция на рискове

Валери Рачев: Предизвикателството да бъдем отговорни

Рада Смедовска: Институции за сигурност: нормативна база за управление на рискове

Велизар Шаламанов: Нормативна база и практика: управление на промяната в средата на НАТО и ЕС членство

Дискусия

Модератор: Стефан Попов