Стабилността на Балканите и мястото на Северна Македония в това уравнение. Македония е високо рискова формация, политическа форма с мощни фактори за риск от разпадане.

Единайсетия полиси бриф по проекта можете да изтеглите оттук: