Деветият полиси бриф е посветен на националната идентичност като рисков фактор в международните отношения.

Можете да го изтеглите оттук: