Двайсет и шестият бриф по проектае посветен на т.нар. максимална неопределеност на риска. Вите го тук: