Двайсет и петият бриф по проекта разисква понятието за уязвимост пред риск. Вижте го тук: