Целта на доклада е да даде резюмирана представа за управление на
кризи и рискове в здравната сфера. Случаят с COVID-19 не е приключил
към момента на издаване на доклада. Изтекоха повече от две години и
половина от началото на пандемията в страната. България мина през тежък период на реагиране, опити за контрол на кризата, организационни форми като щабове, консултативни тела и др. От тази гледна точка се надяваме предлаганите описание, коментари и анализи да са полезни главно при посрещане на подобни кризи в бъдеще.

Можете да го прочетете тук: