Ето и последният доклад по проекта: Стратегия за национална сигурност. Рискове и рискови сфери.

Можете да го изтеглите оттук: