Третият дооклад по проекта е вече тук.

Докладът е разделен на три основни части.

В първата са проследени две линии, по които проблематиката с рисковете се развива в последните няколко десетилетия.

Втората част е същинската, основна част на доклада. Той представя концептуалната рамка на рисковото мислене, отнасяне, на рисковия анализ и оценка. Тя е разработена като своеобразен речник на основни термини.

Третата част дава измерението на прилагането на концептуалната рамка на рисковете. Твърдението, лансирано тук, се състои в това, че работата с рисковете на базата на концептуалната схема е по същество проектна работа, проектиране.

Изтеглете целия доклад тук:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here