Уважаеми дами и господа,

Нов български университет и Фондация РискМонитор имат удоволствието да Ви поканят на събитие за представяне на монография: “Риск. Аналитична рамка”

Събитието в рамките на проект „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.activecitizensfund.bg). 

Темата е подбрана около схващането, че понятието риск заема централно място в политиките за сигурност. От 70-те години на ХХ век в западния свят се формира съвременната социология на риска. Възникват различни традиции, дискусиите са интензивни и продължават до днес. Интересният въпрос засяга преживяването за риск и феномена на риска отвъд конкретни рискове, в неговия чист вид. Какво говори за обществата в късната модерност вглеждането в рискове, което стига и до болезнени форми? Коректно ли е отделянето на рисковата проблематика в самостоятелна област на хуманитарното знание?

Събитието е хибридно и ще се проведе на 18 януари (вторник) от 16.30 ч. 

Линк в зуум: 

https://nbu-bg.zoom.us/j/89019323440?pwd=NTEzd3RYR3R0OStpaUxaMGhGQWJ6QT09

Meeting ID: 890 1932 3440

Passcode: 659594

При необходимост от съдействие или допълнителна информация, моля свържете се с нас на посочените координати за връзка:

Рада Смедовска-Тонева 

Тел: +359 888417766

Е-mail: rada.smedovska@riskmonitor.bg