Предстоящи две кръгли маси: „Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в съвременната среда“ и „Извънредното положение“

0
194

Нов български университет и Фондация РискМонитор имат удоволствието да Ви поканят на две събития:  кръгла маса Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в съвременната средаи кръгла маса Извънредното положение

Събитията са в рамките на проект „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.activecitizensfund.bg).

Темите включени  в кръгла маса„Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в съвременната среда са подбрани около разбирането, че: „Риск“ е централно понятие на политиките за сигурност, те се организират около него. Смесването на риска с други теми като заплахи, опасности, несигурност, нестабилност и т.н. създава неопределеност в политическите практики по редукция на риск.

Кръгла маса „Извънредно положение“  поставя акцент на темата „извънредно положение“ станала свърхактуална в началото на 2020 година с глобалното разпространение на коронавирусната инфекция COVID – 19, причинена от SARS-CoV-2. Голям брой държави в различни части на света прибегнеха към законодателства, с които въведоха извънредно положение. 

Кръглата маса „Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в съвременната среда ще се проведе на 19 юни 2021 г. (събота) в 16.00 часа, онлайн:

https://nbu-bg.zoom.us/j/85285179077?pwd=M0FoNjRhSElSQlcvRlU3L2pQWTJYdz09)

Кръглата маса „Кръгла маса „Извънредно положение“   ще се проведе на 21 юни 2021 г. (понеделник) в 14.30 часа, онлайн:

https://nbu-bg.zoom.us/j/83845210092?pwd=YThjNEZCRHZlekl4bWZQV0pPdlNYdz09)

За повече подробности вижте прикачената програма!

При необходимост от съдействие или допълнителна информация, моля свържете се с нас на посочените координати за връзка:

Нов български университет

Лилия Колова

Тел: +359 887971931

Е-mail: lkolova@nbu.bg

Програмата можете да видите тук