Първият доклад по проекта представлява преглед на различните видове рискове за националната сигурност, според институционалната област.

Конкретната тема на доклада е регламентирането на работата с рискове и политиките по идентификация, анализ, оценка и редукция на рискове в нормативните документи на държавата и различни нейни институции.

Докладът цели описание на степента, в която рисковата проблематика е въведена в нормативната база, инструктираща политики в ключови сектори на държавното управление.

Можете да го прочетете тук