Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Оттук можете да изтеглите актуализираната стратегия за национална сигурност на РБ. Тя е приета с решение на НС от 14.03.2018 и обнародвана в ДВ бр. 26 от 23.03.2018
Тук можете да изтеглите стратегията за национална сигурност на Албания.
Оттук можете да изтеглите Стратегията за национална сигурност на РБ
Тук можете да изтеглите Стратегията за национална сигурност на Румъния.
Оттук можете да изтеглите концепцията на РБ за национална сигурност, обнародвана в ДВ бр. 46 от 22.04.1998