Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Home Ресурси Официални документи

Официални документи

Оттук можете да изтеглите най-новата Стратегия за национална сигурност на САЩ. публикувана през 2017. А тук можете да изтеглите предишните стратегии за национална сигурност на САЩ:
Тук можете да разгледате два документа на ЕС. Единият е от 2003 - "Сигирна Европа в един подобър свят. Европейска стратегия за сигурност". Другият е от 2009 и се нарича по същия начин, само че заглавието и....
Оттук можете да изтеглите концепцията на РБ за национална сигурност, обнародвана в ДВ бр. 46 от 22.04.1998
Тук можете да изтеглите два документа, свързани с националната сигурност на Непал. Единият е Националната стратегия за управление на риска от бедствия в Непал, публикуван през 2008.Другият е Политика на Непал за национална сигурност от 2016
Тук можете да изтеглите стратегията за национална сигурност на Албания.
Тук можете да видите две стратегии за национална сигурност на Унгария. Едната е от 2004-та, а дугата - от 2012-та. Това е документът от 2004 Това е документът...
Оттук можете да изтеглите актуализираната стратегия за национална сигурност на РБ. Тя е приета с решение на НС от 14.03.2018 и обнародвана в ДВ бр. 26 от 23.03.2018
Тук можете да изтеглите Стратегията за национална сигурност на Черна гора.
Оттук можете да изтеглите стратегията за национална сигурност на Руската федерация.
Тук можете да изтеглите документа, който очертава националната сигурност на Великобритания.