Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Home Ресурси Официални документи

Официални документи

Тук можете да изтеглите две бели книги за политики за сигирност на Германия. Едната е от 2006-та, другата от 2016-та. Това е документът от 2006 Това е документът от...
Тук можете да разгледате два документа на ЕС. Единият е от 2003 - "Сигирна Европа в един подобър свят. Европейска стратегия за сигурност". Другият е от 2009 и се нарича по същия начин, само че заглавието и....
Тук можете да видите две стратегии за национална сигурност на Унгария. Едната е от 2004-та, а дугата - от 2012-та. Това е документът от 2004 Това е документът...
Тук можете да изтеглите два документа, свързани с националната сигурност на Непал. Единият е Националната стратегия за управление на риска от бедствия в Непал, публикуван през 2008.Другият е Политика на Непал за национална сигурност от 2016
Оттук можете да изтеглите актуализираната стратегия за национална сигурност на РБ. Тя е приета с решение на НС от 14.03.2018 и обнародвана в ДВ бр. 26 от 23.03.2018
Оттук можете да изтеглите най-новата Стратегия за национална сигурност на САЩ. публикувана през 2017. А тук можете да изтеглите предишните стратегии за национална сигурност на САЩ:
Оттук можете да изтеглите концепцията на РБ за национална сигурност, обнародвана в ДВ бр. 46 от 22.04.1998
Тук можете да изтеглите Бялата книга за отбрана и национална сигурност на Франция от 2008г: А тук можете да изтеглите Стратегията, публикувана 2017.
Тук можете да изтеглите Стратегията за национална сигурност на Черна гора.
Оттук можете да изтеглите стратегията за национална сигурност на Руската федерация.