Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Home Ресурси Официални документи

Официални документи

Тук можете да разгледате два документа на ЕС. Единият е от 2003 - "Сигирна Европа в един подобър свят. Европейска стратегия за сигурност". Другият е от 2009 и се нарича по същия начин, само че заглавието и....
Тук можете да видите две стратегии за национална сигурност на Унгария. Едната е от 2004-та, а дугата - от 2012-та. Това е документът от 2004 Това е документът...
Тук можете да изтеглите два документа, свързани с националната сигурност на Непал. Единият е Националната стратегия за управление на риска от бедствия в Непал, публикуван през 2008.Другият е Политика на Непал за национална сигурност от 2016
Тук можете да изтеглите две бели книги за политики за сигирност на Германия. Едната е от 2006-та, другата от 2016-та. Това е документът от 2006 Това е документът от...
Тук можете да изтеглите Стратегията за национална сигурност на Черна гора.
Тук можете да изтеглите документа, който очертава националната сигурност на Великобритания.
Оттук можете да изтеглите стратегията за национална сигурност на Руската федерация.
Тук можете да изтеглите Стратегията за национална сигирност на Сърбия
Тук можете да изтеглите Бялата книга за отбрана и национална сигурност на Франция от 2008г: А тук можете да изтеглите Стратегията, публикувана 2017.
Оттук можете да изтеглите най-новата Стратегия за национална сигурност на САЩ. публикувана през 2017. А тук можете да изтеглите предишните стратегии за национална сигурност на САЩ: