Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Вторият полиси бриф на екипа на проекта е посветен на извънредното положение. НС на РБ въведе извънредно положение в България на 13 март, 2020, заради пандемията от новия SARS-Cov-2. Можете да го свалите оттук:...
Оттук можете да изтеглите първия полиси бриф по проекта. Той е посветен на стратегическата рамка за действия на изпълнителната власт при управление на бедствени ситуации.