Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Това е втори policybrief, който представя парадигмата на риска в нейните концептуални измерения. За целите на брифирането материалът е изграден като квази-речник, с дефиниции на основни понятия. Можете да го изтеглите оттук:
Деветият полиси бриф е посветен на националната идентичност като рисков фактор в международните отношения. Можете да го изтеглите оттук:
Това е първи policybrief, който представя парадигмата на риска в нейните концептуални измерения. За целите на брифирането материалът е изграден като квази-речник, с дефиниции на основни понятия. Можете да го прочетете тук:
Тук можете да прочетете седмия полиси бриф, част от изпълнението на проекта. Той е постевен на конституционно-правни въпроси, свързани с извънредното положение в България. Можете да изтеглите брифа тук:
Оттук можете да изтеглите шестия ни полиси бриф. Той се занимава с елементите в концептуалната основа при подготовка на стратегическа рамка по управление на рискове от изпълнителната власт.
Оттук можете да изтеглите петия полиси бриф, изработен в рамките на проекта. Той е разглежда рамката за превантивни действя при управлението на бедствени ситуации
Оттук можете да изтеглите четвъртия полиси бриф, изработен в рамките на проекта. Той е посветен на органите на изпълнителната власт по управление на кризи и бедствени ситуации, с особен фокус върху справянето с пандемии и епидемии.
Оттук можете да изтеглите третият полиси бриф, част от изпълнението на проекта. Брифът е на тема "Публични комуникации по време на извънредното положение, въведено в България със специален закон. Действия на Националния оперативен щаб.
Вторият полиси бриф на екипа на проекта е посветен на извънредното положение. НС на РБ въведе извънредно положение в България на 13 март, 2020, заради пандемията от новия SARS-Cov-2. Можете да го свалите оттук:...
Оттук можете да изтеглите първия полиси бриф по проекта. Той е посветен на стратегическата рамка за действия на изпълнителната власт при управление на бедствени ситуации.