Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Твайсет и първият полиси бриф по проекта описва начините за измерване на риска. Можете да го прочетете тук:
Двайсетиятия полиси бриф, част от проекта е посветен на темата за рисковете и конкретно, усещането за висок риск. Можете да го прочетете тук:
Деветнайсетия полиси бриф, част орт проекта е посветен на пленената държава. Можете да го прочетете тук:
Криминализация на българските институции, която включва всички нива, от едър бизнес, през институции на различните власти до националните представителни институции. Прочетете втория бриф, посветен на криминализацията на българските институции тук:
Седемнайсетия полиси бриф, част от проекта е постветен на криминализацията на българските институции. Това е един от двата полиси брифа на тази тема, следващият предстои. Можете да го прочетете тук:
Следващият полиси бриф, част от проекта е посветен на институциата на служебното правителство в България Можете да ги прочетете тук:
Поредният полиси бриф, част от изпълнението на проекта е посветен на фигурата на главен прокурор в България. Можете да го прочетете тук:
Поводът за четиринайсетия полиси бриф е декларацията на Комисията по външни отношения на Сената на САЩ, в която са изразени остри критики към България за политическа и институционална корупция. Вижте го тук:
Това е тринайсетият полиси бриф, който екипът разработи в рамкитена проекта. Той е послевен на глобалните кризи. Вижте го тук: