Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Вторият полиси бриф на екипа на проекта е посветен на извънредното положение. НС на РБ въведе извънредно положение в България на 13 март, 2020, заради пандемията от новия SARS-Cov-2. Можете да го свалите оттук:...
Оттук можете да изтеглите третият полиси бриф, част от изпълнението на проекта. Брифът е на тема "Публични комуникации по време на извънредното положение, въведено в България със специален закон. Действия на Националния оперативен щаб.
Това е втори policybrief, който представя парадигмата на риска в нейните концептуални измерения. За целите на брифирането материалът е изграден като квази-речник, с дефиниции на основни понятия. Можете да го изтеглите оттук:
Тук можете да прочетете седмия полиси бриф, част от изпълнението на проекта. Той е постевен на конституционно-правни въпроси, свързани с извънредното положение в България. Можете да изтеглите брифа тук:
Седемнайсетия полиси бриф, част от проекта е постветен на криминализацията на българските институции. Това е един от двата полиси брифа на тази тема, следващият предстои. Можете да го прочетете тук:
Деветнайсетия полиси бриф, част орт проекта е посветен на пленената държава. Можете да го прочетете тук:
Поводът за четиринайсетия полиси бриф е декларацията на Комисията по външни отношения на Сената на САЩ, в която са изразени остри критики към България за политическа и институционална корупция. Вижте го тук:
Двайсетиятия полиси бриф, част от проекта е посветен на темата за рисковете и конкретно, усещането за висок риск. Можете да го прочетете тук:
Оттук можете да изтеглите шестия ни полиси бриф. Той се занимава с елементите в концептуалната основа при подготовка на стратегическа рамка по управление на рискове от изпълнителната власт.
Парламентарните избори на 4 април 2021 година. В програмите на партиите, там където изобщо ги има, рисковата проблематика е слабо застъпена. Прочетете дванайстия полиси бриф по проекта тук: