Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Поредният полиси бриф отново е посветен на понятие, този път на устойчивостта в смисъл на resilience.
Двайсет и петият бриф по проекта разисква понятието за уязвимост пред риск. Вижте го тук:
Криминализация на българските институции, която включва всички нива, от едър бизнес, през институции на различните власти до националните представителни институции. Прочетете втория бриф, посветен на криминализацията на българските институции тук:
Този бриф е посветен на институцията на служебния кабинет в България и особено в светлината на последните пет години България е управлявана от четири служебни кабинета, назначени от един президент, Румен Радев.
Поредният полиси бриф, част от изпълнението на проекта е посветен на фигурата на главен прокурор в България. Можете да го прочетете тук:
Двайсетиятия полиси бриф, част от проекта е посветен на темата за рисковете и конкретно, усещането за висок риск. Можете да го прочетете тук:
Вторият полиси бриф на екипа на проекта е посветен на извънредното положение. НС на РБ въведе извънредно положение в България на 13 март, 2020, заради пандемията от новия SARS-Cov-2. Можете да го свалите оттук:...
Двайсет и шестият бриф по проектае посветен на т.нар. максимална неопределеност на риска. Вите го тук:
Стабилността на Балканите и мястото на Северна Македония в това уравнение. Македония е високо рискова формация, политическа форма с мощни фактори за риск от разпадане. Единайсетия полиси бриф по проекта можете да изтеглите оттук:
Оттук можете да изтеглите четвъртия полиси бриф, изработен в рамките на проекта. Той е посветен на органите на изпълнителната власт по управление на кризи и бедствени ситуации, с особен фокус върху справянето с пандемии и епидемии.