Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Деветият полиси бриф е посветен на националната идентичност като рисков фактор в международните отношения. Можете да го изтеглите оттук:
Стабилността на Балканите и мястото на Северна Македония в това уравнение. Македония е високо рискова формация, политическа форма с мощни фактори за риск от разпадане. Единайсетия полиси бриф по проекта можете да изтеглите оттук:
Твайсет и първият полиси бриф по проекта описва начините за измерване на риска. Можете да го прочетете тук:
Настоящият бриф е посветен на войната в Украйна в перспективата на рисковете.
Поредният полиси бриф отново е посветен на понятие, този път на устойчивостта в смисъл на resilience.
Трийсет и първият бриф по проекта отново се обръща към войната в Украйна, този път през институцията на ООН и какви са рисковете за международната организация, които произтичат от войната.
Двайсет и четвъртият бриф е посветен на рисковете, свързани с наследството на Студената война. Прочетете го тук:
Двайсет и шестият бриф по проектае посветен на т.нар. максимална неопределеност на риска. Вите го тук:
Този бриф е посветен на институцията на служебния кабинет в България и особено в светлината на последните пет години България е управлявана от четири служебни кабинета, назначени от един президент, Румен Радев.
Този бриф разглежда програмите за ликвидиране или намаляване на риска до нива, в които той практически е изчезнал, като рисови програми.