Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Оттук можете да изтеглите първия полиси бриф по проекта. Той е посветен на стратегическата рамка за действия на изпълнителната власт при управление на бедствени ситуации.
Оттук можете да изтеглите шестия ни полиси бриф. Той се занимава с елементите в концептуалната основа при подготовка на стратегическа рамка по управление на рискове от изпълнителната власт.
Оттук можете да изтеглите четвъртия полиси бриф, изработен в рамките на проекта. Той е посветен на органите на изпълнителната власт по управление на кризи и бедствени ситуации, с особен фокус върху справянето с пандемии и епидемии.
Парламентарните избори на 4 април 2021 година. В програмите на партиите, там където изобщо ги има, рисковата проблематика е слабо застъпена. Прочетете дванайстия полиси бриф по проекта тук:
Тук можете да прочетете седмия полиси бриф, част от изпълнението на проекта. Той е постевен на конституционно-правни въпроси, свързани с извънредното положение в България. Можете да изтеглите брифа тук:
Това е тринайсетият полиси бриф, който екипът разработи в рамкитена проекта. Той е послевен на глобалните кризи. Вижте го тук:
Оттук можете да изтеглите петия полиси бриф, изработен в рамките на проекта. Той е разглежда рамката за превантивни действя при управлението на бедствени ситуации
Вторият полиси бриф на екипа на проекта е посветен на извънредното положение. НС на РБ въведе извънредно положение в България на 13 март, 2020, заради пандемията от новия SARS-Cov-2. Можете да го свалите оттук:...
Оттук можете да изтеглите третият полиси бриф, част от изпълнението на проекта. Брифът е на тема "Публични комуникации по време на извънредното положение, въведено в България със специален закон. Действия на Националния оперативен щаб.
Деветнайсетия полиси бриф, част орт проекта е посветен на пленената държава. Можете да го прочетете тук: