Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Този бриф разширява темата от предходния и хвърля поглед върху международните институции в контекста на войната в Украйна
Трийсет и първият бриф по проекта отново се обръща към войната в Украйна, този път през институцията на ООН и какви са рисковете за международната организация, които произтичат от войната.
Този бриф е посветен на институцията на служебния кабинет в България и особено в светлината на последните пет години България е управлявана от четири служебни кабинета, назначени от един президент, Румен Радев.
Настоящият бриф е посветен на войната в Украйна в перспективата на рисковете.