Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Този бриф разширява темата от предходния и хвърля поглед върху международните институции в контекста на войната в Украйна
Трийсет и първият бриф по проекта отново се обръща към войната в Украйна, този път през институцията на ООН и какви са рисковете за международната организация, които произтичат от войната.
Този бриф разглежда програмите за ликвидиране или намаляване на риска до нива, в които той практически е изчезнал, като рисови програми.
Този бриф е посветен на институцията на служебния кабинет в България и особено в светлината на последните пет години България е управлявана от четири служебни кабинета, назначени от един президент, Румен Радев.
Поредният полиси бриф отново е посветен на понятие, този път на устойчивостта в смисъл на resilience.
Настоящият бриф е посветен на войната в Украйна в перспективата на рисковете.
Двайсет и шестият бриф по проектае посветен на т.нар. максимална неопределеност на риска. Вите го тук:
Двайсет и петият бриф по проекта разисква понятието за уязвимост пред риск. Вижте го тук:
Двайсет и четвъртият бриф е посветен на рисковете, свързани с наследството на Студената война. Прочетете го тук:
Двайсет и третият полиси бриф е посветен на рисковете, произлизащи от начина, по който се възприема нациоиналната сигурност, което не е непременно онова, окето националната сигурност е. Можете да го прочетете тук: