Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Третият дооклад по проекта е вече тук. Докладът е разделен на три основни части. В първата са проследени две линии, по които проблематиката с рисковете се развива в последните няколко десетилетия....
Двайсет и третият полиси бриф е посветен на рисковете, произлизащи от начина, по който се възприема нациоиналната сигурност, което не е непременно онова, окето националната сигурност е. Можете да го прочетете тук:
Твайсет и първият полиси бриф по проекта описва начините за измерване на риска. Можете да го прочетете тук:
Настоящият доклад е посветен на практики по управление на рискове от различни институции в няколко ключови сектора на държавното управление. Той е продължение на доклад от 2020 година, в който бяха изложени резултатите от изследване на нормативната...
Двайсетиятия полиси бриф, част от проекта е посветен на темата за рисковете и конкретно, усещането за висок риск. Можете да го прочетете тук:
Деветнайсетия полиси бриф, част орт проекта е посветен на пленената държава. Можете да го прочетете тук:
Криминализация на българските институции, която включва всички нива, от едър бизнес, през институции на различните власти до националните представителни институции. Прочетете втория бриф, посветен на криминализацията на българските институции тук:
Седемнайсетия полиси бриф, част от проекта е постветен на криминализацията на българските институции. Това е един от двата полиси брифа на тази тема, следващият предстои. Можете да го прочетете тук:
Следващият полиси бриф, част от проекта е посветен на институциата на служебното правителство в България Можете да ги прочетете тук: