Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Ето и последният доклад по проекта: Стратегия за национална сигурност. Рискове и рискови сфери. Можете да го изтеглите оттук:
Целта на доклада е да даде резюмирана представа за управление накризи и рискове в здравната сфера. Случаят с COVID-19 не е приключилкъм момента на издаване на доклада. Изтекоха повече от две години иполовина от началото на пандемията...
Третият дооклад по проекта е вече тук. Докладът е разделен на три основни части. В първата са проследени две линии, по които проблематиката с рисковете се развива в последните няколко десетилетия....
Настоящият доклад е посветен на практики по управление на рискове от различни институции в няколко ключови сектора на държавното управление. Той е продължение на доклад от 2020 година, в който бяха изложени резултатите от изследване на нормативната...
Първият доклад по проекта представлява преглед на различните видове рискове за националната сигурност, според институционалната област. Конкретната тема на доклада е регламентирането на работата с рискове и политиките по идентификация, анализ, оценка и редукция...
Това примерна страница с публикация