Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Уважаеми дами и господа, Нов български университет и Фондация РискМонитор имат удоволствието да Ви поканят на събитие за представяне на монография: “Риск. Аналитична рамка” Събитието в рамките на проект „Рискове за...
Нов български университет и Фондация РискМонитор имат удоволствието да Ви поканят на две събития:  кръгла маса " Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в съвременната среда“ и кръгла маса „Извънредното положение“ Събитията...
Нов български университет и Фондация „РискМонитор“  имат удоволствието да Ви поканят на кръгла маса "Извънредно положение: понятия, теории, практики“ Събитието е в рамките на проект „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“,...
Стартира първата мащабна дейност по проекта „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“. Дейността “Мониторинг 1: Преглед и оценка на стратегически и нормативни документи на България” се реализира през първата година на проекта (октомври 2019...

Начало на проекта

0
Стартира проектът "Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики". В селедващите месеци ще започнат същинските дейсности по проекта, а именно Една дейностДтора дейностТрета дейност