Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Най-ново

Финална конфереция по проекта

0
Ето запис от финалната конференция по проекта която се проведе на 5 декемри 2022 https://www.youtube.com/watch?v=OcdbRUDb1tM&ab_channel=NewBulgarianUniversity

Доклад: Стратегия за нацоинална сигурност. Рискове и рискови сфери

0
Ето и последният доклад по проекта: Стратегия за национална сигурност. Рискове и рискови сфери. Можете да го изтеглите оттук:

Управление на Covid кризата в България: Доклад

0
Целта на доклада е да даде резюмирана представа за управление накризи и рискове в здравната сфера. Случаят с COVID-19 не е приключилкъм момента на издаване на доклада....

Полиси приф #32: Международните институции и войната в Украйна

0
Този бриф разширява темата от предходния и хвърля поглед върху международните институции в контекста на войната в Украйна

Полиси бриф #31: ООН и войната в Украйна

0
Трийсет и първият бриф по проекта отново се обръща към войната в Украйна, този път през институцията на ООН и какви са рисковете за международната организация, които...

Полиси бриф #29: Програми за ликвидация или минимализиране на риска

0
Този бриф разглежда програмите за ликвидиране или намаляване на риска до нива, в които той практически е изчезнал, като рисови програми.

Полиси бриф #30: Служебният кабинет

0
Този бриф е посветен на институцията на служебния кабинет в България и особено в светлината на последните пет години България е управлявана от четири служебни кабинета, назначени...

Полиси бриф #28: Устойчивост (resilience)

0
Поредният полиси бриф отново е посветен на понятие, този път на устойчивостта в смисъл на resilience.

Полиси бриф #27: Войната в Украйна

0
Настоящият бриф е посветен на войната в Украйна в перспективата на рисковете.

Полиси бриф #26: Максимална неопределеност на риска

0
Двайсет и шестият бриф по проектае посветен на т.нар. максимална неопределеност на риска. Вите го тук:

Полиси бриф #25: Понятието за уязвимост пред рискове

0
Двайсет и петият бриф по проекта разисква понятието за уязвимост пред риск. Вижте го тук:

Риск: Концептуална рамка

0
Третият дооклад по проекта е вече тук. Докладът е разделен на три основни части. В първата са проследени две линии, по...

Полиси бриф #24: Наследството на Студената война

0
Двайсет и четвъртият бриф е посветен на рисковете, свързани с наследството на Студената война. Прочетете го тук:

Представяне на монография „Риск. Аналитична рамка“ на Стефан Попов

0
Уважаеми дами и господа, Нов български университет и Фондация РискМонитор имат удоволствието да Ви поканят на събитие за представяне на монография: “Риск. Аналитична рамка”

Полиси бриф #23: Разбирането за национална сигурност

0
Двайсет и третият полиси бриф е посветен на рисковете, произлизащи от начина, по който се възприема нациоиналната сигурност, което не е непременно онова, окето националната сигурност е.

Полиси бриф #21: Измерване на риск

0
Твайсет и първият полиси бриф по проекта описва начините за измерване на риска. Можете да го прочетете тук:

Рискове за националната сигурност: Практики по управление на рисковете

0
Настоящият доклад е посветен на практики по управление на рискове от различни институции в няколко ключови сектора на държавното управление. Той е продължение на доклад от 2020...

Полиси бриф #20: Усещането за висок риск

0
Двайсетиятия полиси бриф, част от проекта е посветен на темата за рисковете и конкретно, усещането за висок риск. Можете да го прочетете тук:

Полиси бриф #19: Пленената държава

0
Деветнайсетия полиси бриф, част орт проекта е посветен на пленената държава. Можете да го прочетете тук:

Предстоящи две кръгли маси: „Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в...

0
Нов български университет и Фондация РискМонитор имат удоволствието да Ви поканят на две събития:  кръгла маса " Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в съвременната...

Полиси бриф #18: Криминализация на българските институции II

0
Криминализация на българските институции, която включва всички нива, от едър бизнес, през институции на различните власти до националните представителни институции. Прочетете втория бриф, посветен...

Полиси бриф #17: Криминализация на българските институции

0
Седемнайсетия полиси бриф, част от проекта е постветен на криминализацията на българските институции. Това е един от двата полиси брифа на тази тема, следващият предстои.

Полиси бриф #16 – Служебно правителство

0
Следващият полиси бриф, част от проекта е посветен на институциата на служебното правителство в България Можете да ги прочетете тук:

Полиси бриф #15: Международната изолацията на Българската прокуратура

0
Поредният полиси бриф, част от изпълнението на проекта е посветен на фигурата на главен прокурор в България. Можете да го прочетете тук:

РИСКОВЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: НОРМАТИВНА ОСНОВА

0
Първият доклад по проекта представлява преглед на различните видове рискове за националната сигурност, според институционалната област. Конкретната тема на доклада е регламентирането на работата...

Полиси бриф #14: България и САЩ в контекста на критики към България за корупция...

0
Поводът за четиринайсетия полиси бриф е декларацията на Комисията по външни отношения на Сената на САЩ, в която са изразени остри критики към България за политическа и...

Публично здравеопазване: рискове, превантивни политики

0
Кръгла маса, Петък, 26.02.2021, 10:00ч. Първи панел: Рискове и публично здраве: Уроци от пандемията Васил Гарнизов: Управление в условия на...

Северна Македония: Рискове, алтернативи, сценарии

0
На 12 февруари, 2021 г. РискМонитор и Нов български университет организираха кръгла маса на тема Северна Македония: Рискове, алтернативи, сценарии с участието на Момчил Методиев, Васил Гарнизов,...

Полиси бриф #13: Глобални кризи

0
Това е тринайсетият полиси бриф, който екипът разработи в рамкитена проекта. Той е послевен на глобалните кризи. Вижте го тук:

Полиси бриф #12: Партии и риск

0
Парламентарните избори на 4 април 2021 година. В програмите на партиите, там където изобщо ги има, рисковата проблематика е слабо застъпена. Прочетете дванайстия полиси...

Полиси бриф #11: Северна Македония като високорискова формация

0
Стабилността на Балканите и мястото на Северна Македония в това уравнение. Македония е високо рискова формация, политическа форма с мощни фактори за риск от разпадане.

Полиси бриф #10: Риск: Основни понятия II

0
Това е втори policybrief, който представя парадигмата на риска в нейните концептуални измерения. За целите на брифирането материалът е изграден като квази-речник, с дефиниции на основни понятия.

Конференция: „Извънредно положение: Понятия, теории, практики“

0
Нов български университет и Фондация „РискМонитор“  имат удоволствието да Ви поканят на кръгла маса "Извънредно положение: понятия, теории, практики“ Събитието е в рамките на...

Полиси бриф #9: Националната идентичност като риск

0
Деветият полиси бриф е посветен на националната идентичност като рисков фактор в международните отношения. Можете да го изтеглите оттук:

Полиси бриф #8: Риск: Основни понятия

0
Това е първи policybrief, който представя парадигмата на риска в нейните концептуални измерения. За целите на брифирането материалът е изграден като квази-речник, с дефиниции на основни понятия.

Полиси бриф #7: Конституционно-правни въпроси на извънредното положение

0
Тук можете да прочетете седмия полиси бриф, част от изпълнението на проекта. Той е постевен на конституционно-правни въпроси, свързани с извънредното положение в България.

Полиси бриф #6: Стратегическа рамка в политиките по управление на риска

0
Оттук можете да изтеглите шестия ни полиси бриф. Той се занимава с елементите в концептуалната основа при подготовка на стратегическа рамка по управление на рискове от изпълнителната...

Полиси бриф #5: Превантивни политики за управление на кризи и бедствия

0
Оттук можете да изтеглите петия полиси бриф, изработен в рамките на проекта. Той е разглежда рамката за превантивни действя при управлението на бедствени ситуации

Полиси бриф #4: Управление на кризи и бедствия

0
Оттук можете да изтеглите четвъртия полиси бриф, изработен в рамките на проекта. Той е посветен на органите на изпълнителната власт по управление на кризи и бедствени ситуации,...

Стратегия за сигурност на ЕС

0
Тук можете да разгледате два документа на ЕС. Единият е от 2003 - "Сигирна Европа в един подобър свят. Европейска стратегия за...

Стратегии за национална сигурност на Унгария

0
Тук можете да видите две стратегии за национална сигурност на Унгария. Едната е от 2004-та, а дугата - от 2012-та.

Политика за национална сигурност на Непал

0
Тук можете да изтеглите два документа, свързани с националната сигурност на Непал. Единият е Националната стратегия за управление на риска от бедствия...

Бели книги върху политики за сигурност на Германия

0
Тук можете да изтеглите две бели книги за политики за сигирност на Германия. Едната е от 2006-та, другата от 2016-та.

Стратегия за национална сигурност на Черна гора

0
Тук можете да изтеглите Стратегията за национална сигурност на Черна гора.

Стратегия за национална сигурност на Великобритания

0
Тук можете да изтеглите документа, който очертава националната сигурност на Великобритания.

Стрaтегия за национална сигурност на Русия

0
Оттук можете да изтеглите стратегията за национална сигурност на Руската федерация.

Стратегия за национална сигурност на Сърбия

0
Тук можете да изтеглите Стратегията за национална сигирност на Сърбия

Бяла книга и Стратегия за национална сигурност на Франция

0
Тук можете да изтеглите Бялата книга за отбрана и национална сигурност на Франция от 2008г:

Стратегии за национална сигурност на САЩ

0
Оттук можете да изтеглите най-новата Стратегия за национална сигурност на САЩ. публикувана през 2017.

Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България, 2018

0
Оттук можете да изтеглите актуализираната стратегия за национална сигурност на РБ. Тя е приета с решение на НС...

Стратегия за национална сигурност на Албания

0
Тук можете да изтеглите стратегията за национална сигурност на Албания.