Security Risks Project

Towards a Bold Reform of Institutional Policies

Най-ново

Финална конфереция по проекта

0
Ето запис от финалната конференция по проекта която се проведе на 5 декемри 2022 https://www.youtube.com/watch?v=OcdbRUDb1tM&ab_channel=NewBulgarianUniversity

Доклад: Стратегия за нацоинална сигурност. Рискове и рискови сфери

0
Ето и последният доклад по проекта: Стратегия за национална сигурност. Рискове и рискови сфери. Можете да го изтеглите оттук:

Риск: Концептуална рамка

0
Третият дооклад по проекта е вече тук. Докладът е разделен на три основни части. В първата са проследени две линии, по...

Представяне на монография „Риск. Аналитична рамка“ на Стефан Попов

0
Уважаеми дами и господа, Нов български университет и Фондация РискМонитор имат удоволствието да Ви поканят на събитие за представяне на монография: “Риск. Аналитична рамка”

Полиси бриф #23: Разбирането за национална сигурност

0
Двайсет и третият полиси бриф е посветен на рисковете, произлизащи от начина, по който се възприема нациоиналната сигурност, което не е непременно онова, окето националната сигурност е.

Полиси бриф #21: Измерване на риск

0
Твайсет и първият полиси бриф по проекта описва начините за измерване на риска. Можете да го прочетете тук:

Рискове за националната сигурност: Практики по управление на рисковете

0
Настоящият доклад е посветен на практики по управление на рискове от различни институции в няколко ключови сектора на държавното управление. Той е продължение на доклад от 2020...

Полиси бриф #20: Усещането за висок риск

0
Двайсетиятия полиси бриф, част от проекта е посветен на темата за рисковете и конкретно, усещането за висок риск. Можете да го прочетете тук:

Полиси бриф #19: Пленената държава

0
Деветнайсетия полиси бриф, част орт проекта е посветен на пленената държава. Можете да го прочетете тук:

Предстоящи две кръгли маси: „Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в...

0
Нов български университет и Фондация РискМонитор имат удоволствието да Ви поканят на две събития:  кръгла маса " Неопределеност, несигурност, риск. Политики по управление на риска в съвременната...

Полиси бриф #18: Криминализация на българските институции II

0
Криминализация на българските институции, която включва всички нива, от едър бизнес, през институции на различните власти до националните представителни институции. Прочетете втория бриф, посветен...

Полиси бриф #17: Криминализация на българските институции

0
Седемнайсетия полиси бриф, част от проекта е постветен на криминализацията на българските институции. Това е един от двата полиси брифа на тази тема, следващият предстои.

Полиси бриф #16 – Служебно правителство

0
Следващият полиси бриф, част от проекта е посветен на институциата на служебното правителство в България Можете да ги прочетете тук:

Полиси бриф #15: Международната изолацията на Българската прокуратура

0
Поредният полиси бриф, част от изпълнението на проекта е посветен на фигурата на главен прокурор в България. Можете да го прочетете тук:

РИСКОВЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: НОРМАТИВНА ОСНОВА

0
Първият доклад по проекта представлява преглед на различните видове рискове за националната сигурност, според институционалната област. Конкретната тема на доклада е регламентирането на работата...

Полиси бриф #14: България и САЩ в контекста на критики към България за корупция...

0
Поводът за четиринайсетия полиси бриф е декларацията на Комисията по външни отношения на Сената на САЩ, в която са изразени остри критики към България за политическа и...

Публично здравеопазване: рискове, превантивни политики

0
Кръгла маса, Петък, 26.02.2021, 10:00ч. Първи панел: Рискове и публично здраве: Уроци от пандемията Васил Гарнизов: Управление в условия на...

Северна Македония: Рискове, алтернативи, сценарии

0
На 12 февруари, 2021 г. РискМонитор и Нов български университет организираха кръгла маса на тема Северна Македония: Рискове, алтернативи, сценарии с участието на Момчил Методиев, Васил Гарнизов,...

Полиси бриф #13: Глобални кризи

0
Това е тринайсетият полиси бриф, който екипът разработи в рамкитена проекта. Той е послевен на глобалните кризи. Вижте го тук:

Полиси бриф #12: Партии и риск

0
Парламентарните избори на 4 април 2021 година. В програмите на партиите, там където изобщо ги има, рисковата проблематика е слабо застъпена. Прочетете дванайстия полиси...

Полиси бриф #11: Северна Македония като високорискова формация

0
Стабилността на Балканите и мястото на Северна Македония в това уравнение. Македония е високо рискова формация, политическа форма с мощни фактори за риск от разпадане.

Полиси бриф #10: Риск: Основни понятия II

0
Това е втори policybrief, който представя парадигмата на риска в нейните концептуални измерения. За целите на брифирането материалът е изграден като квази-речник, с дефиниции на основни понятия.

Конференция: „Извънредно положение: Понятия, теории, практики“

0
Нов български университет и Фондация „РискМонитор“  имат удоволствието да Ви поканят на кръгла маса "Извънредно положение: понятия, теории, практики“ Събитието е в рамките на...

Полиси бриф #9: Националната идентичност като риск

0
Деветият полиси бриф е посветен на националната идентичност като рисков фактор в международните отношения. Можете да го изтеглите оттук:

Полиси бриф #8: Риск: Основни понятия

0
Това е първи policybrief, който представя парадигмата на риска в нейните концептуални измерения. За целите на брифирането материалът е изграден като квази-речник, с дефиниции на основни понятия.

Полиси бриф #7: Конституционно-правни въпроси на извънредното положение

0
Тук можете да прочетете седмия полиси бриф, част от изпълнението на проекта. Той е постевен на конституционно-правни въпроси, свързани с извънредното положение в България.

Полиси бриф #6: Стратегическа рамка в политиките по управление на риска

0
Оттук можете да изтеглите шестия ни полиси бриф. Той се занимава с елементите в концептуалната основа при подготовка на стратегическа рамка по управление на рискове от изпълнителната...

Полиси бриф #5: Превантивни политики за управление на кризи и бедствия

0
Оттук можете да изтеглите петия полиси бриф, изработен в рамките на проекта. Той е разглежда рамката за превантивни действя при управлението на бедствени ситуации

Полиси бриф #4: Управление на кризи и бедствия

0
Оттук можете да изтеглите четвъртия полиси бриф, изработен в рамките на проекта. Той е посветен на органите на изпълнителната власт по управление на кризи и бедствени ситуации,...

Стратегия за сигурност на ЕС

Тук можете да разгледате два документа на ЕС. Единият е от 2003 - "Сигирна Европа в един подобър свят. Европейска стратегия за сигурност". Другият е от 2009...

Стратегии за национална сигурност на Унгария

Тук можете да видите две стратегии за национална сигурност на Унгария. Едната е от 2004-та, а дугата - от 2012-та. Това е...

Трети полиси бриф

0
Оттук можете да изтеглите третият полиси бриф, част от изпълнението на проекта. Брифът е на тема "Публични комуникации по време на извънредното положение, въведено в България със...

Политика за национална сигурност на Непал

Тук можете да изтеглите два документа, свързани с националната сигурност на Непал. Единият е Националната стратегия за управление на риска от бедствия в Непал, публикуван през 2008.Другият...

Бели книги върху политики за сигурност на Германия

Тук можете да изтеглите две бели книги за политики за сигирност на Германия. Едната е от 2006-та, другата от 2016-та. Това е документът...

Втори полиси бриф

0
Вторият полиси бриф на екипа на проекта е посветен на извънредното положение. НС на РБ въведе извънредно положение в България на 13 март, 2020, заради пандемията от...

Стратегия за национална сигурност на Черна гора

Тук можете да изтеглите Стратегията за национална сигурност на Черна гора.

Стратегия за национална сигурност на Великобритания

Тук можете да изтеглите документа, който очертава националната сигурност на Великобритания.

Стрaтегия за национална сигурност на Русия

Оттук можете да изтеглите стратегията за национална сигурност на Руската федерация.

Първи полиси бриф

0
Оттук можете да изтеглите първия полиси бриф по проекта. Той е посветен на стратегическата рамка за действия на изпълнителната власт при управление на бедствени ситуации.

Стратегия за сигурност на ЕС

0
Тук можете да разгледате два документа на ЕС. Единият е от 2003 - "Сигирна Европа в един подобър свят. Европейска стратегия за...

Стратегии за национална сигурност на Унгария

0
Тук можете да видите две стратегии за национална сигурност на Унгария. Едната е от 2004-та, а дугата - от 2012-та.

Политика за национална сигурност на Непал

0
Тук можете да изтеглите два документа, свързани с националната сигурност на Непал. Единият е Националната стратегия за управление на риска от бедствия...

Бели книги върху политики за сигурност на Германия

0
Тук можете да изтеглите две бели книги за политики за сигирност на Германия. Едната е от 2006-та, другата от 2016-та.

Стратегия за национална сигурност на Черна гора

0
Тук можете да изтеглите Стратегията за национална сигурност на Черна гора.

Стратегия за национална сигурност на Великобритания

0
Тук можете да изтеглите документа, който очертава националната сигурност на Великобритания.

Стрaтегия за национална сигурност на Русия

0
Оттук можете да изтеглите стратегията за национална сигурност на Руската федерация.

Стратегия за национална сигурност на Сърбия

0
Тук можете да изтеглите Стратегията за национална сигирност на Сърбия

Бяла книга и Стратегия за национална сигурност на Франция

0
Тук можете да изтеглите Бялата книга за отбрана и национална сигурност на Франция от 2008г:

Стратегии за национална сигурност на САЩ

0
Оттук можете да изтеглите най-новата Стратегия за национална сигурност на САЩ. публикувана през 2017.

Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България, 2018

0
Оттук можете да изтеглите актуализираната стратегия за национална сигурност на РБ. Тя е приета с решение на НС...

Стратегия за национална сигурност на Албания

0
Тук можете да изтеглите стратегията за национална сигурност на Албания.